8:00 pm : דנה וייס

8:00 pm : דנה וייס

8:00 pm : דנה וייס 150 150 Edna Gamliel
4:00 pm : אמנון גולן - המצב הפוליטי בישראל ובארה"ב