בשעה 1:00!!! עמוס גלעד ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה

בשעה 1:00!!! עמוס גלעד ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה

בשעה 1:00!!! עמוס גלעד ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה 150 150 Edna Gamliel
1:00 pm : בשעה 1:00 עמוס גלעד ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה