8:00 pm : המפכ"ל קראדי

8:00 pm : המפכ"ל קראדי

8:00 pm : המפכ"ל קראדי 150 150 atirosh
12:00 pm : ד"ר קופרניק