8:00 pm : משה ירימי

8:00 pm : משה ירימי

8:00 pm : משה ירימי 150 150 Ladies Editor
7:30 pm : הילה שי וזאן - מבת-ים לכנסת