יום העצמאות שגרירות ישראל

יום העצמאות שגרירות ישראל

יום העצמאות שגרירות ישראל 150 150 atirosh
8:00 pm : יום העצמאות שגרירות ישראל