יום שחרור ירושלים

יום שחרור ירושלים

יום שחרור ירושלים 150 150 atirosh
All Day : יום שחרור ירושלים