7:00 pm : היסטוריה

7:00 pm : היסטוריה

7:00 pm : היסטוריה 150 150 Edna Gamliel
3:00 pm : עידו אהרוני: קונסול ישראל בניו יורק לשעבר, מרצה באוניברסיטת ניו יורק ישראל והעולם - שונאים סיפור אהבה