“פורום הספר – מיכל פרנקל על ספרה “ממזרת

“פורום הספר – מיכל פרנקל על ספרה “ממזרת

“פורום הספר – מיכל פרנקל על ספרה “ממזרת 150 150 Ladies Editor
12:00 pm : "פורום הספר - מיכל פרנקל על ספרה "ממזרת