7:30 pm : שמואל צוקר

7:30 pm : שמואל צוקר

7:30 pm : שמואל צוקר 150 150 Ladies Editor
12:00 pm : פורום הספר- רומית סמסון