פורום נשים בשיתוף קק\"ל מארחים את נעם תמיר-מחפשים חשמונאים ברחבי מודיעין

פורום נשים בשיתוף קק\"ל מארחים את נעם תמיר-מחפשים חשמונאים ברחבי מודיעין

פורום נשים בשיתוף קק\"ל מארחים את נעם תמיר-מחפשים חשמונאים ברחבי מודיעין 150 150 Ladies Editor
12:00 pm : פורום נשים בשיתוף קק"ל מארחים את נעם תמיר-מחפשים חשמונאים ברחבי מודיעין