2:30 am : יהלי אדמתי

2:30 am : יהלי אדמתי

2:30 am : יהלי אדמתי 150 150 Edna Gamliel
3:00 pm : שאול אבירם , טכנולוגיות שיכולות לשנות את העולם בעתיד הקרוב