7:30 pm : אורן חזן

7:30 pm : אורן חזן

7:30 pm : אורן חזן 150 150 Ladies Editor
12:00 pm : שבועות- מגילת רות