מחשבה יהודית

מחשבה יהודית

מחשבה יהודית 150 150 atirosh
7:00 pm - 9:00 pm

 

ספר האגדה
ביאליק ורבניצקי
לקט של אגדות ומדרשי אגדה מתקופת התנאים והאמוראים
המקורות: משנה, תלמוד בבלי וירושלמי, ועוד
למפגש עם דמויות בנות 2000 שנה
ספר יסוד של השפה העברית החדשה


Add to Your Calendar: iCalGoogle Calendar

B'nai Torah Congregation
6261 SW 18th St
Boca Raton, FL 33433
USA
5613928566